Wat is tutoring

Als VUB-tutor begeleid je het leerproces van één of een klein groepje leerlingen of studenten. De betrokken leerlingen of studenten worden hierbij je ‘tutees’ genoemd.

Tutoring kan verschillende vormen aannemen:

Inbedding Tijdens de lesuren Tijdens pauzes, na de schooluren, in vakantieperiodes
Groepering Eén op één Kleine groep
Locatie Op de school Bij de tutee thuis of op een andere locatie
Onderwerp Vakspecifiek Vakoverschrijdend (bv. studievaardigheden)

Als tutor sta je dichter bij de leefwereld van de leerlingen of studenten dan hun leerkrachten of docenten wat een laagdrempeligheid creëert. Je voorziet voor de tutee een veilige context en bent een vertrouwenspersoon.

 https://www.youtube.com/watch?v=z7ScvxGyhWo