Partners

Tutorlezen en taalcoaching
Scholengroep Brussel

 • je biedt taalondersteuning aan groepjes leerlingen op Brusselse scholen en tijdens de schooluren
 • je hoeft geen taalleraar te zijn
 • je leert op een creatieve manier bijdragen aan taalontwikkeling
 • je kan steunen op de deskundigheid van de taalco├Ârdinator van de school en de scholengroep

Project Brusselse Tutoren
BRUTUS (Brusselse Tutoren voor Scholieren)

 • je werkt vakinhoudelijk tijdens een naschoolse tutorsessie met leerlingen uit het secundair onderwijs
 • je draagt bij tot gelijke onderwijskansen voor iedere leerling
 • je ervaart de vorderingen van de leerlingen en ontwikkelt een persoonlijke band met hen

Begeleiden van bachelorstudenten
StudiebegeleidingsCentrum (SBC) of Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

  • je coacht andere studenten van de bacheloropleidingen
  • je begeleidt hen vakinhoudelijk en/of gericht op studievaardigheden
  • je kent je weg op onze universiteit en kan vlot overweg met alle diensten
  • je wil je medestudenten graag ondersteunen bij het ontwikkelen van een planning of studiemethode

Begeleiden van kwetsbare jongeren
BUDDY-project

  • je coacht kwetsbare jongeren thuis of in hun buurthuis
  • je biedt vakinhoudelijke kennis of helpt hen bij vragen i.v.m. hun onderwijsloopbaan
  • je leert de leefwereld van sociaal-kwetsbare jongeren kennen
  • je krijgt een bredere kijk op het leren van kwetsbare jongeren en maakt informeel kennis met hun thuissituatie